[Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.2)01:36

  • 15 views
Published on 25 Tháng Mười, 2015

[Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.2)

Bài viết: [Video] Thói xấu của người Việt khi tham gia giao thông (P.1)

Va chạm nhẹ dẫn tới đánh nhau, kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, dừng xe không đúng nơi qui định là những hành động xấu gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Việc vi phạm luật trở nên phổ biến khi mỗi cá nhân không nhận thức được hành động của mình, từ một người vi phạm kéo theo nhiều người khác phạm luật.

Sưu tầm: Trường dạy lái xe 

Nguồn: Báo Dân Việt

Bạn thích video này ?
Những thói xấu dân việt khi tham gia giao thông
"Không,cảm ơn.Đóng lại dùm tôi"